Liked by Tom

เทศกาลดันจิริที่เมืองคิชิวะดะและเมืองฮะรุกิ 6

เทศกาลดันจิริที่เมืองคิชิวะดะและเมืองฮะรุกิ

Suwannee Payne

ดันจิริ ( Danjiri) เป็นรถลากขนาดใหญ่ที่ลากไปบนถนนโดยผู้คนที่แข็งแรงและกล้าหาญ และที่คล้ายกับการวิ่งกับวัวชนของเมืองปัมโปลนาก็ค..

Osaka