Liked by Nga

Sống như một Samurai thời hiện đại

Sống như một Samurai thời hiện đại

Featured

Nghỉ lại ở một ngôi nhà có từ thời đại của các samurai, được tân trang lại với các trang bị theo phong cách hiện đại.

Miyazaki